Modeller för kompensation klara

18 januari 2016

Under 2015 tog LKAB:s styrelse beslut om hur LKAB i fortsättningen ska ersätta fastighetsägare, boende och näringsidkare som påverkas av gruvbrytningen. Nu presenteras detaljerna för hur berörda ska kompenseras.

– För att klara utmaningen vi står inför ska LKAB ta kontroll över fler nybyggnationer för att hitta kostnadseffektiva lösningar och för att säkra tillgången på nya fastigheter, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingar.

Villaägare och fastighetsägare som äger hyreshus kommer att erbjudas två valmöjligheter, ett ersättningshus som är likvärdigt med det nuvarande, eller en summa pengar som motsvarar marknadsvärdet plus 25 procent. Huset kommer inte att vara en kopia av det gamla, vare sig vad gäller arkitektur eller material. Men det ska vara jämförbart.

De som äger en bostadsrätt ersätts med en summa pengar. LKAB:s erbjudande baseras på två grunder. Ersättningen utgörs av ett belopp per kvadratmeter boyta, som motsvarar kvadratmeterpriset för en nyproducerad bostadsrätt i Malmfälten, samt ett tillägg som baseras på en individuell bedömning av skick och standard på nuvarande bostadsrätt.

– Vi vill ge bostadsrättsägare möjlighet att investera i ett nyproducerat och likvärdigt boende på orten. Vi arbetar för att fler ska investera i Malmfälten och har ett antal investerare och byggare som är beredda att bygga både nya hyres- och bostadsrätter, säger Stefan Hämäläinen.

Hänsyn kommer att tas till skick och standard på bostaden eller fastigheten. Det innebär att den som har renoverat och byggt om sin villa, bostadsrätt eller sitt hyreshus och med det har fått en högre standard får en högre värdering än den som inte har gjort detta.

Hyresgäster som inte äger en fastighet får förtur till både äldre och nya hyresrätter. De som flyttar till nyproduktion ersätts med en hyrestrappning, vilket innebär att hyresgäster behåller sin nuvarande hyresnivå första året och sedan ökar hyran succesivt under sju år. LKAB har därmed utökat tidsramen för trappning, då det tidigare har gällt i fem år. Oavsett hyresvärd omfattas alla hyresgäster som måste flytta av LKAB:s hyrestrappning.

Näringsidkare som omlokaliseras kompenseras i flera delar. De som äger sin fastighet får erbjudande om en ersättningsfastighet och näringsidkare som hyr blir erbjuden en ny lokal med hyrestrappning upp till fem år. Utöver det står LKAB för omlokaliseringskostnader och resultatbortfall i samband med flytten.

– Det har varit en lång process för att hitta lösningar på ersättningar som gör att LKAB kan vara konkurrenskraftigt och fortsätta producera. Vi har en stor tilltro till att ersättningen motsvarar kraven på en rättvis och långsiktig hållbar kompensation, så att LKAB och Malmfältens samhällen kan stå sida vid sida även i framtiden, säger Stefan Hämäläinen.

LKAB:s överlevnad är beroende av att cirka 5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor i centrala delarna av Kiruna och Malmberget flyttas för att säkra fortsatt gruvdrift. Det innebär att nästan 10 000 personer på sikt behöver flytta, ungefär en fjärdedel av Malmfältens befolkning.

Läs mer om hur LKAB ska kompensera dem som måste sälja och flytta här lkab.com/sv/Framtid/Samhallsomvandling/Hur/Kompensation/.

Kontaktperson: Anders Lindberg, tel: 46 980 783 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents