LKAB väljer Luleå för cirkulär industripark för fosfor och sällsynta jordartsmetaller

3 maj 2022

LKAB väljer Luleå för etableringen av den cirkulära industripark där fosfor och sällsynta jordartsmetaller från järnmalmsbrytningen ska utvinnas genom innovativa cirkulära och fossilfria processer.

Biprodukter från LKAB:s järnmalmsbrytning ska utvinnas genom innovativa cirkulära och fossilfria processer. LKAB kan öka Europas självförsörjning av de kritiska råvarorna fosfor och sällsynta jordartsmetaller som behövs för ett hållbart jordbruk och den gröna omställningen.

LKAB har valt Luleå för etableringen av den cirkulära industripark där bearbetningen ska ske. Nu inleds samråd för etableringen, som ska vara i drift 2027 samt kan medföra investeringar på upp till 10 miljarder kronor och skapa mer än 500 jobb

— LKAB leder omställningen av järn- och stålindustrin med övergången till koldioxidfri järnsvamp. Vi vill nu bredda vår verksamhet genom att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller som biprodukter till järnmalmsproduktionen och öka Europas självförsörjande av dessa kritiska råvaror, berättar Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB.

I ett första steg ska apatitkoncentrat utvinnas i Kiruna och Gällivare/Malmberget. Detta fraktas sedan med järnväg till industriparken i Luleå där apatitkoncentratet löses upp och man separerar ut produkterna fosfor, jordartsmetaller och fluor samt får gips som en biprodukt.

— Vi har utvärderat flera orter i Sverige och Norge för placeringen av den cirkulära industriparken. Luleå erbjuder god logistik, tillräcklig markyta, elkraft, lägre kostnader, en god arbets- och bostadsmarknad samt inte minst synergier med våra befintliga verksamheter. Nu inleder vi samråd och bjuder in allmänhet och särskilt berörda som en förberedelse för våra kommande ansökningar om miljötillstånd, förklarar Leif Boström, direktör affärsområde Specialprodukter, LKAB.

Samtidigt stänger LKAB inte dörren för de andra orterna då en framtida volymökning av produktionen kan medföra behov av expansion på andra platser. Men nu riktas alltså allt fokus på att utveckla industriparken i Luleå.

— LKAB är viktigt för Luleå, och Luleå är viktigt för LKAB. Vi har en mer än 100-årig historia i staden och tätt samarbete med till exempel SSAB och Luleå tekniska universitet. Och vi har redan idag mer än 220 anställda och huvudkontor, FoU och utskeppningshamn samt lager och produktion av insatsmedel i Luleå, konstaterar Leif Boström.

Norrbotten och Luleå har fått global uppmärksamhet som ett centrum för den gröna omställningen. Det är mycket som ska ske i regionen vilket skapar såväl möjligheter som utmaningar.

— Vi har ett bra samarbete med Luleå kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län som båda agerar för att skapa förutsättningar för den gröna omställningen och nya industrialiseringar. Det handlar om attraktivitet, tillståndsfrågor och infrastruktur till exempel, och det är ett arbete som bara har börjat och behöver accelerera, förklarar Jan Moström.

För Luleå innebär LKAB:s planerade industripark en viktig utveckling av det lokala näringslivet. Förutom stora investeringar och upp till 500 arbetstillfällen skapas ett helt nytt industriellt kluster inom kemiteknik.

— En mycket glädjande nyhet! LKAB:s satsning innebär många nya jobb inom en spännande framtidsbransch och att vi ytterligare stärker Luleå som ett nav för den gröna omställningen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Samråd för industriparken
LKAB bjuder in till samråd för att ge möjlighet till närboende och andra berörda intressenter att lämna synpunkter via en digital samrådsportal som öppnar 6 maj: lkab.com/samrad 

Öppna samrådsmöten kommer hållas i Luleå den 18:e och 19:e maj.

Kontakt för mer information
David Högnelid, Strategichef, Affärsområde Specialprodukter, LKAB, david.hognelid@lkab.com, +46 920 – 381 72
Anders Lindberg, Presschef, LKAB, anders.lindberg@lkab.com, +46 72 7178355

Bakgrundsfakta om LKAB:s planerade utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller

Det börjar i gruvan

Innovation för cirkulär produktion vid industriparken i Luleå

Kontaktperson:
David Högnelid, strategichef, affärsområde Specialprodukter
Telefon: +46 920 381 72
E-post: david.hognelid@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com

Media

Documents