LKAB först i världen med interaktiv arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning

24 februari 2017

LKAB sjösätter, som första industriföretag i världen, en interaktiv säkerhetsutbildning med träning och certifiering. Deltagaren utbildas i bekanta miljöer och verklighetstrogna situationer.

– På LKAB går säkerheten alltid först! Det känns otroligt roligt att kunna erbjuda våra medarbetare en innovativ utbildning genom spelteknik, säger Jonny Snell, KMA-samordnare på LKAB.

Utbildningen utspelar sig i LKAB:s underjordsgruvor och förädlingsverk. Utbildningsdeltagaren får följa med på en resa från omklädningsrum till verkstadsutrymmen och fasta anläggningar. Under utbildningens gång ställs deltagaren inför en rad olika arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade scenarier.
– Utbildningen bygger på ett situationsbaserat lärande inom arbetsmiljö och säkerhet, i en virtuell miljö. Deltagaren ställs inför att lösa olika arbetsuppgifter korrekt och säkert. Till sin hjälp har man med sig en auditiv guide, säger Jonny Snell. 

Innan utbildningsdeltagaren får möjlighet att prova på de olika scenarierna, som bland annat rör underhålls- och traversarbete, måste deltagaren passera omklädningsrummet med rätt typ av utrustning.
– Det är så många börjar sin arbetsdag på LKAB – i omklädningsrummet. På så sätt blir det logiskt att börja utbildningen med att utrusta sin karaktär, eller avatar som det ofta kallas på spelspråk, för ovan- eller underjordsarbete, säger Jonny Snell.

Idéen om en virtuell spelmiljö, som syftar till att stärka arbetet inom arbetsmiljö och säkerhet, lades fram som ett förslag till LKAB:s interna innovationsråd. Det som började som idé hos en engagerad, nytänkande och ansvarstagande medarbetare är nu en färdig produkt – redo att sjösättas.
– Vi kontaktade speltillverkaren för att inleda ett samarbete. Det har varit en lång resa som involverat både gruvexperter och huvudskyddsombud för att skapa en sådan verklighetstrogen miljö som möjligt, säger Jonny Snell.

Bakom utbildningen står EducateSmart, som tagit fram den interaktiva utbildningen SafetyBASE.
– Befintliga utbildningar upplevs ofta innehålla för mycket och onödig text. Det blir helt enkelt för omfattande att läsa för mer praktiskt inriktade arbeten, säger Matti Larsson, utvecklare vid EducateSmart.
Utbildningen är ett så kallat allvarligt spel, det vill säga; en utbildning i spelform som utspelar sig i bekanta miljöer med verklighetstrogna situationer. Utbildningstekniken står i centrum vilket enligt internationell forskning är den effektivaste utbildningsformen för effektivt lärande genom ökad motivation.
– Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor är viktigare än allt annat på LKAB. Om vi kan uppmärksamma frågorna på ett effektivare sätt, som ökar kännedomen om risker och som bidrar till ett säkrare LKAB, vill vi självklart göra det, säger Jonny Snell.

Utbildningen kommer inledningsvis att implementeras som ett fullskaletest, där 60 LKAB-medarbetare får chans att prova på utbildningen. 
– Efter testerna kommer en utvärdering att genomföras, där även statistik från testet kommer att redovisas. Då kan vi se vad vi gör bra men framför allt vad vi behöver bli bättre på, säger Jonny Snell.

Titta på demofilmen här

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 500 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Media

Documents