Världens första fossilfria pelletsverk

19 maj 2020
En 17 meter hög cistern som rymmer 4000 kubikmeter bioolja.
Med bioolja som värmekälla i bandugnsverket ska LKAB producera fossilfria pellets till HYBRIT-initiativet. Foto: Per Juntti.

Efter underhållsstoppet påbörjas varmtester av den snart färdigställda biooljeanläggningen på LKAB:s område i Malmberget. — Nu tar vi ett tydligt och betydelsefullt kliv mot målet att leverera fossilfria pellets till HYBRIT-initiativet, säger Roger Karlsson, sektionschef för process- och produktutveckling på LKAB.

I HYBRIT samarbetar LKAB, SSAB och Vattenfall för att år 2035 ha igång en koldioxidfri ståltillverkning i industriell skala. Detta innebär att vi kommer att göra oss oberoende av fossila bränslen och istället förädla den norrbottniska järnmalmen med regionalt producerad elkraft.— Koldioxidfri elkraft möter lokal järnmalm och blir till koldioxidfritt stål, något världen aldrig tidigare skådat. Biooljeanläggningen i Malmberget är en viktig pusselbit i denna resa och det är med stolthet vi snart tar anläggningen i drift, säger Roger Karlsson.

Biooljeanläggningen ligger mellan bandugnsverket och pelletsverket MK3 på LKAB:s industriområde i Malmberget. Bygget startade för drygt ett år sedan och är nu i princip färdigställd. Enkelt uttryckt omfattar anläggningen den del av kedjan som leder fram till ugnen i bandugnsverket, med både förvaring, pumpning och värmare för att hålla rätt konsistens på biooljan.— Det har varit utmaningar att tillverka en fullskaleanläggning på grund av biooljans speciella egenskaper. Trots detta har byggprojektet varit relativt okomplicerat och vi har hållit tidplanen, säger Emil Olsson, projektledare på LKAB.

Den 17 meter höga cisternen rymmer omkring 4000 kubikmeter bioolja. Genom att använda biobränsle som värmekälla i bandugnsverket kommer de fossila koldioxidutsläppen för verksamheten i Malmberget att minska med upp till 40 procent, vilket motsvarar ungefär 60 000 ton per år, under testperioden. Testerna startar efter underhållsstoppet i maj och pågår fram till 2021.— Vi ska under försöken utreda konsekvenserna av att använda bioolja i bandugnsverket, med avseende på process, produkt, emissioner och energieffektivitet. Målet är solklart, att göra fossilfria pellets, säger Christian Fredriksson, specialist och försöksledare på LKAB. 

Anläggningen kommer att övertas av HYBRIT, men skötas av LKAB:s personal. Inledningsvis används alltså biooljeanläggningen som testanläggning, men systemet är dimensionerat för att kunna köra hela bandugnsverket i Malmberget på 100% bioolja.— Lyckas vi med det här, kommer vi att bli först i världen med att värma ett förädlingsverk enbart på fossilfri olja. Det visar att LKAB tar klimatfrågan på allvar och att vi har börjat resan mot en fossilfri stålproduktion, säger Roger Karlsson.  

Biooljeanläggningen är en del av HYBRIT, ett gemensamt initiativ mellan SSAB, LKAB och Vattenfall, med finansiellt stöd från Energimyndigheten.

Fakta biooljeanläggningen

Höjd: 17 meter
Diameter: 17 meter
Storlek: rymmer 4000 m3
Byggtid: mars 2019-maj 2020