Produktionen är igång, men oklart skadeläge i Kirunagruvan

27 maj 2020
Man med gruvhjälm utomhus
Nils Stenberg, gruvchef i Kiruna.

Sedan den stora seismiska händelsen natten mot måndag den 18 maj fortsätter besiktningsarbetet i Kirunagruvan (KUJ). Produktionen har startat i sjömalmen och ligger nu på omkring 25 000 ton per dygn, en tredjedel av normal takt. Skadorna i gruvan är omfattande, men området där händelsen inträffade är fortsatt avspärrat, vilket innebär att skadeläget ännu inte är helt kartlagt.

Den seismiska händelsen inträffade kl 03:11 den 18 maj. Händelsen uppmättes till magnitud 3,3 på den lokala skalan och lokaliserades till -1146 meters avvägning i gruvans liggvägg. Gruvan utrymdes och de 13 personer som befann sig under jord vid händelsen lämnade sina arbetsplatser och åkte upp ovan jord. Besiktningsarbetet påbörjades under måndagen och pågår fortfarande.

Torsdag den 21 maj kunde produktionen i sjömalmen starta med målet att producera cirka 25 000–30 000 ton rågods per dygn, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av normal produktionstakt. Detta tillsammans med befintligt lager samt ett kommande underhållstopp i förädlingsverken KA3/KK4 gör att det ser förhållandevis ljust ut gällande leveranser till kund i närtid.

Det är i dagsläget svårt att säga när produktionen i KUJ kan vara uppe i normal takt igen och därför tittar LKAB nu på olika alternativ för att komplettera för rågodsbortfallet. — Vi har tät kontakt med våra kunder som framför allt har uttryckt en lättnad över att LKAB:s medarbetare är oskadda. Självklart finns det också en viss oro för hur kommande leveranser kan komma att påverkas. Jag upplever att det finns en förståelse för situationen, och en övertygelse om att vi gör allt vi kan för att jobba säkert och fortsätta producera, säger Markus Petäjäniemi, direktör för marknad och teknik på LKAB.

Besiktning och skadekartering i KUJ

Området där skakningen inträffade har fortfarande en förhöjd seismisk aktivitet och är därmed avspärrat. Bergmekanikerna arbetar intensivt med besiktning och skadekartering. Ventilation, el, vatten och maskiner ses över och vägar öppnar för förstärkning. Information samlas in löpande som ligger till grund för planeringen framåt. — Det är omfattande skador i Kirunagruvan, men exakt hur stora går inte att säga ännu. Tack och lov drabbades ingen människa av händelsen. Vi kan konstatera att det här är en allvarlig händelse som kommer att få konsekvenser för lång tid framåt. Vi kommer att behöva fundera både en och två gånger på hur vi hanterar den ökande spänningen i berget samtidigt som vi minimerar skaderisken för våra medarbetare, säger Nils Stenberg, gruvchef i Kiruna.