Naturvårdsarbete för ökad biologisk mångfald

27 mars 2024

I området Kuosajänkkä utanför Svappavaara bedrivs ett långsiktigt arbete för att öka den biologiska mångfalden och kompensera för påverkan från gruvverksamheten.

Arbetet består bland annat av utplacering av död ved, myrslåtter och naturvårdsbränning. Cirka 800 vedstockar har placerats ut som blir hem för en mängd olika svampar, mossor, lavar och insekter under nedbrytningen. Trots att veden legat där knappt tio år har den redan koloniserats, bland annat av ett flertal olika tickor som är ovanliga i dagens skogslandskap. Här finns även stora myrmarker där slåtter bedrevs fram till mitten av 1900-talet. Denna kulturtradition har återupptagits och nya slåtterlador har byggts. Slåttern förhindrar att till exempel trådstarr konkurrerar ut andra arter och i stället ges orkidéer och ovanligare mossor utrymme att växa. LKAB har skrivit ett 50-årigt avtal med markägaren och under tiden görs regelbundna inventeringar för att följa naturmiljöernas utveckling.

CLIMB – Prisbelönt verktyg för mätning avbiologisk mångfald

Under året lanserades CLIMB – en branschöverskridande modell för att mäta och värdera biologisk mångfald som LKAB har varit med och tagit fram. Verktyget utsågs till Årets Hållbarhetsprestation 2023 av Nätverket för Hållbart Näringsliv. Juryn framhöll särskilt att CLIMB gjorts fritt och tillgängligt för alla vilket bidrar till informerade beslut. Utvecklingen har skett i samverkan mellan bland andra LKAB, branschorganisationen Svemin, konsultföretaget Ecogain och med stöd av Swedish Mining Innovation.

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5 200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023.

Documents

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5 200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Artikeln är en del av LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning 2023. Läs fler artiklar och se höjdpunkter från året som gått här.