LKAB förbereder för nästa generations batteri- och eldrivna lastmaskiner

18 februari 2021
Kvinna vid bord med skärmar
Operatörerna Monica Kyrö och Marie Arngren styr Sandvik- och Epirocs lastmaskiner från fjärrcentralen på nivå 1365 i Kirunagruvan. Foto: Anders Hallergren, LKAB.

Operatörer i Kirunagruvan styr nu sex autonoma lastmaskiner från två olika leverantörer – från samma kontrollrum. Ännu så länge körs lastarna på diesel, men under året levereras batteridrivna Epiroc-maskiner och Sandviks större ellastare. Säkerhet och lastkapacitet ska testas och utvärderas så att framtidens koldioxidfria LKAB kan bli verklighet.

— Våra operatörer arbetar tätt tillsammans med leverantörerna och är på det viset delaktiga i både Sandviks och Epirocs utvecklingsresa. Vi testar systemen och återkopplar så att vi i slutändan får en bättre produkt, säger Magnus Lindgren, produktionschef för fjärrcentralen på nivå 1365 i Kirunagruvan.

Epiroclastare_Foto Anders Hallergren.jpg

LKAB spränger i gruvan varje natt. Först när spränggaserna har vädrats ut och bergsspänningarna minskat får personal åka ut till produktionsområdet. Med fjärrstyrda maskiner kan LKAB lasta och lossa råmalm utan att behöva ta lika stor hänsyn till nattens sprängningar.  —Att lasta autonomt nattetid är helt rätt utifrån både ett säkerhets-, ett arbetsmiljö- och ett produktivitetsperspektiv. Det betyder inte att manuellt körda maskiner försvinner, utan jag ser det som att vi får fler verktyg i verktygslådan. Det är många parametrar som behöver tas med i beräkningen för att lastningen ska leverera ett jämnt flöde av malm till förädlingsverken, säger Roger Lärkmo, teknikutvecklare på LKAB.

Batteridrivna lastmaskiner till Kiruna

Till sommaren tar Konsulngruvan emot sin första batteridrivna lastmaskin, ST14 från Epiroc. Förberedelserna är i full gång, från planering av ortar där batterier ska bytas, till att göra riskanalyser och simuleringar. Under 2021 levereras också tre av Sandviks större eldrivna lastmaskiner, 625IE, till LKAB i Kiruna. — LKAB har kört lastare med elkabel i över 20 år, både manuellt och med fjärrstyrning. Nu ska vi prova att fjärrstyra den nya generationens ellastare. De testerna börjar vi med under hösten, säger Magnus Lindgren.          

— Vi deltar tidigt i utvecklingsarbetet så att vi förstår och kan påverka prestanda, lastkapacitet och inte minst säkerhetsaspekterna. Vi ska testa hur batteri- och eldrivna lastmaskiner står sig jämfört med dieseldrivna, hur fjärrstyrda maskiner fungerar jämfört med manuellt körda osv. Ett av flera mål är att operatörerna, oavsett vilket märke som står på fordonet, ska kunna fjärrstyra fordon från samma system och i samma produktionsområde. Då närmar vi oss en ny världsstandard, säger Anita Oraha Wardi, projektledare för autonoma, smarta och koldioxidfria maskiner på LKAB.