Kultur är våra beteenden

6 maj 2019
Man och kvinna i skyddskläder
Johan Helin, LTH och Malin Fors, LKAB, har en tät dialog om säkerhetskultur.

Sedan en tid tillbaka är säkerhetskultur tillsammans med leverantörer en viktig del av alla samhällsomvandlingens bygg- och rivningsprojekt. Men arbetet börjar internt på LKAB.

— Vi måste agera efter våra värderingar, ha ett bra arbetsklimat och tro på det vi gör för att kunna förmedla det till våra entreprenörer, säger Malin Fors, projektledare KMA på LKAB:s samhällsomvandlingsenhet.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är alltid grunden för ett säkert arbete. Studier visar emellertid att många olyckor beror på beteenden, attityder och normer. Detta har LKAB tagit fasta på och utsett säkerhetskultur som ett fokusområde.— När vi föregår med gott exempel och för en dialog med leverantörerna kommer de att ta efter, inte för att de måste utan för att de vill. Säkerhetskulturen börjar hos oss, säger Malin Fors.

Ledningens ansvar

LKAB som byggherre i samhällsomvandlingsprojekt har skyldighet att säkerställa att entreprenörer följer gällande lagstiftning och bolagets interna föreskrifter. Bra rutiner och arbetssätt skapar en god grund för förebyggande av olyckor och tillbud. Att jobba med säkerhetskultur är att höja nivån ytterligare.— Att bara göra det vi måste räcker inte. Vi vill mer. Vi behöver förstå vad som ligger bakom de val en person gör i riskfyllda situationer. Alla agerar olika utifrån vilket perspektiv, vilka erfarenheter och upplevelser vi har. Vad som är ok, eller inte ok kommer i grunden från ledningen, säger Malin Fors.

Jag är mitt eget skyddsombud

LTH, Last & Terräng Häggroths Traktor AB, arbetar just nu med rivningen av Kirunas stadshus åt LKAB. Här är ledningen övertygad om säkerhetskulturens betydelse för en olycksfallsfri arbetsvardag.– Jag vill skapa en kultur där varje enskild medarbetare utgår från att vara sitt eget skyddsombud och där vi tillsammans stänger dörren för olyckor, säger Johan Helin, platschef LTH.

 

FAKTA:Vad är säkerhetskultur?

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö. Säkerhetskulturen har alltså stor betydelse för hur manarbetar. Det som kännetecknar en god säkerhetskultur på en arbetsplats är att ledningen prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och att de är en del av ”kulturen”.Definition ovan hämtad från Arbetsmiljöverket.