Besiktning av Kirunagruvan pågår

19 maj 2020

​Efter den seismiska händelsen natten mot måndag i Kirunagruvan har ett intensivt besiktningsarbete påbörjats. Ingen produktion är igång och det finns i dagsläget ingen prognos för när den startar i större skala. Regelbundna avstämningsmöten sker och därefter tas beslut om fortsatta åtgärder.

Den seismiska händelsen inträffade kl 03:11 den 18 maj. Händelsen uppmättes till magnitud 3,3 på den lokala skalan och lokaliserades till -1146 meters avvägning i gruvans liggvägg. Gruvan utrymdes och de 13 personer som befann sig under jord vid händelsen lämnade sina arbetsplatser och åkte upp ovan jord.

Vissa områden, som låg långt från det seismiskt aktiva området, började besiktigas av bergmekaniker under måndag morgon med fokus på att inventera skadeläget på vägar, vatten och el. Både mindre och större bergutfall samt brott på vissa vattenledningar konstaterades. Reparation i form av betongsprutning av vägar påbörjades under måndagen.

Den seismiska aktiviteten har efter hand avtagit och närmar sig under tisdagen en mer normal nivå.

Bergmekanikerna lämnar successivt över information till gruvans arbetsledande personal gällande vilka områden som är säkra att beträda. Arbetsledningen har därefter fått i uppdrag att inspektera sina arbetsområden och arbetsplatser. Det innebär att det under dagen varit ungefär ett hundratal personer under jord för bland annat besiktningsarbete. Ingen produktion är igång.

— Vi fokuserar nu på att säkra Kirunagruvan och inleda nödvändigt reparationsarbete. Först därefter tar vi beslut om att starta produktionen och när så sker blir det i liten skala. Vi lever med en seismiskt aktiv gruva och har intern expertis, sofistikerade övervakningssystem och väl inarbetade rutiner för säkerhetshöjande insatser. Det är säkerheten först, alltid, säger Nils Stenberg, gruvchef i Kiruna.