Bergmekanikerna säkrar Kirunagruvan

27 maj 2020
Oskar Niva och Anders Wälitalo, tekniker och bergmekaniker vid avdelningen för bergmekanik, arbetar med att besikta Kirunagruvan.

Besiktningen av Kirunagruvan fortsätter och bergmekanikerna jobbar intensivt för att lägga seismikpusslet. Det handlar om att dokumentera skador, bergförstärka och successivt öppna upp gruvan. Det är ett omfattande arbete där säkerheten alltid måste komma först.

Natten mot måndagen den 18 maj skedde ett stort skalv som lämnat få oberörda. Det är nämligen den kraftigaste seismiska händelsen som någonsin registrerats av LKAB. – Jag förstod direkt att det här var något alldeles speciellt och åkte till jobbet så fort jag kunde, säger Oskar Niva, tekniker på avdelningen för bergmekanik.  Händelsens magnitud uppgick till 3,3 på den lokala skalan och skadorna i gruvan är både omfattande och utbredda.  – Jag har mött väldigt många människor som velat fråga och prata om händelsen. En del känner oro och det är såklart förståeligt. Men vi vet inte allt om skadorna eller omfattningen i det här läget. Vi arbetar fortfarande med besiktningen, säger Oskar Niva.  

Den seismiska händelsen är något utöver det vanliga och många kan säkert återkalla känslan av skalvet den där tidiga måndagsmorgonen. Avdelningen för Bergmekanik agerade blixtsnabbt och upprättade en stabsverksamhet för att systematiskt och metodiskt bena ut vad som faktiskt inträffat och hur händelsen ska angripas. – Vi beslutade att arbeta i par eftersom det här är en sådan speciell händelse, säger Anders Wälitalo, bergmekaniker.  

Det stod tidigt klart att skadorna i gruvan var både utbredda och omfattande. Det handlar om både stora och små bergutfall, sprickbildningar i väggar och tak som orsakats av kraftiga vibrationer, som i sin tur orsakats av den seismiska händelsen som lokaliserats till nivå 1146. – Vi vet inte hur lång tid det kommer ta att besikta gruvan och vi går sakta fram. Berget måste få vila och det är berget som bestämmer. Erfarenhetsmässigt vet vi att ju större händelser det rör sig om desto längre behöver vi vänta, säger Anders Wälitalo.  

När brytningen sker allt djupare ner i gruvan så ökar också bergsspänningarna. De kan aldrig elimineras men reduceras, till exempel genom gruvlayouten, det vill säga; hur vägar och gruvorter placeras med hänsyn till bland annat geologin. För när mer av malmkroppen bryts ut tvingas spänningarna hitta nya vägar, runt om och under den utbrutna malmen. Det är då spänningskoncentrationer bildas och om spänningarna är högre än bergets hållfasthet går bergmassan i brott. Seismisk aktivitet är alltså plötsliga brott i bergmassan där mycket energi frigörs.– Av erfarenhet vet vi att malmen ofta klarar sig bättre vid seismiska händelser men det är sidoberget som påverkas, säger Anders Wälitalo. De allra flesta händelserna, ibland flera hundra eller tusen per dygn, är så små att de inte kan kännas av utan bara mätas med känsliga instrument – geofoner. Normalt förekommer omkring 30 000 seismiska händelser under en vecka men ibland byggs energi upp som frigörs i större händelser, som i det här fallet. – Förra veckan hade vi lika många händelser under tio timmar som vi normalt har under en vecka, säger Oskar Niva.

Bergmekanikerna arbetar intensivt med att undersöka områden, spärra av och successivt öppna upp områden. Eftersom en förhöjd seismisk aktivitet kvarstår, framförallt i mitten av gruvan, har en stor del av gruvan inte kunnat undersökas. –  När vi besiktar tittar vi på minsta lilla skada och spricka. Det är ett väldigt viktigt att det går rätt och riktigt till för det handlar om säkerhet, min och andras säkerhet, säger Anders Wälitalo.

Att läsa och förstå berget är lite av en konst som ställer krav på både erfarenhet och kompetens. Ett tränat öga och öra upptäcker ofta strukturer, brott och avvikelser som kan vara dolt för den oinvigde. En bergmekaniker behöver alltså besitta en stor dos teori och bergvana. – Vi har ögonen i taket och lyssnar noga efter knäppningar. Ofta ber vi om att få fläktarna avstängd under tiden vi besiktar för att vi ska kunna höra berget, säger Anders Wälitalo. När en stor seismisk händelse eller ett bergutfall inträffat är det ett avancerat pussel som måste läggas. Inte förrän alla delar – som innehåller en viktig bit information, är på plats kan en tillförlitlig helhetsbedömning göras. Det handlar om allt från skadekartering, fotodokumentation, utfallsutredning, geologi- och strukturanalyser. Dessutom ska förstärkningen, sprutbetongen, bergbultarna och förstärkningsnäten synas i sömmarna. ­­– När man jobbar som bergmekaniker handlar en stor del av jobbet om relationer och förtroende. Vi har ett stort ansvar för säkerheten i gruvan och därför betyder förtroendet allt. Vi måste kunna samarbeta och hjälpa varandra, säger Oskar Niva. När pusslet är lagt och helhetsbilden trätt fram behöver gruvplaneringen, som ansvarar för layouten av gruvan, ta del av underlaget för att kunna planera brytningen framledes. Därför tar det tid innan produktionen i gruvan kan starta för säkerheten måste alltid komma först – i alla lägen. Och i det avseendet spelar geofonerna en avgörande roll. De ger information om aktiviteten i ett område. – Det är steg ett för vårt arbete, att ta reda på hur det ser ut i det aktuella området. I det här fallet har vi en förhöjd aktivitet på ett relativt stort område vilket innebär att vi inte kan gå in ännu, säger Oskar Niva.  

Allteftersom dagarna går sjunker den seismiska aktiviteten i gruvan. Det innebär att bergmekanikerna kan ta sig längre in mot händelsens centrum. – Det vi kan säga hittills är att det ser illa ut på en del områden men på många ställen är det vibrationsskador och små sprickbildningar, säger Oskar Niva. Det är framförallt runt produktionsområdena, på block 22 och 26, som de stora skadorna kunnat identifierats. I flera fall handlar det om bergutfall. Den närmaste tiden kommer onekligen handla om besiktningar och bergförstärkning. Fyra av 11 produktionsblock är tills vidare avstängda.  – Ju närmare vi kommer händelsens centrum desto mer förstärkning behövs, säger Anders Wälitalo. 

Anders_1.jpg

Anders Wälitalo, bergmekaniker, arbetar med besiktningsarbetet. På en del platser har bergutfall konstaterats.