Tusentals nya jobb och omfattande investeringar till Malmfälten

8 december 2020
Tåg i fjällmiljö med Lapporten i bakgrunden.
LKAB:s plan framåt skapar bra och trygga jobb på verksamhetsorterna och gör Norrbotten till ett innovations- och kompetenscentrum för en global industriell omställning.

LKAB:s plan för framtiden innebär omfattande om- och nybyggnationer av produktionsanläggningar i Kiruna och Malmberget, samt utbyggnad av infrastruktur djupare ner i gruvorna.  – Planen framåt skapar tusentals nya jobb under omställningsfasen och tryggar arbeten i regionen bortom år 2060, säger Grete Solvang Stoltz, direktör för HR och hållbarhet på LKAB.

LKAB har historiskt mött utmaningen att gå djupare ner i gruvorna med mer högförädlade produkter. Det gjordes när man gick från styckemalm till fines och från fines till järnmalmspellets. Nu tas steget från järnmalmspellets till koldioxidfri järnsvamp.
– Genom skiftet från järnmalmspellets till koldioxidfri järnsvamp ökar vi värdet på våra produkter samtidigt som vi ger våra kunder direkt tillgång till koldioxidfritt järn för ståltillverkning, säger Michael Palo, direktör för affärsområde Järnmalm.

Omställningen innebär ett stort tillskott av nya arbetstillfällen.
– Den typ av omställning vi nu inleder tar tid och måste hantera en rad komplexa frågor. Lyckas vi innebär det nya affärsmöjligheter. Bara våra egna investeringar kommer att skapa 2 000 – 3 000 nya jobb vid om- och nybyggnation av anläggningar under mer än 20 år, vid sidan av de vi kommer att anställa själva när vi expanderar verksamheten, säger Grete Solvang Stoltz.

Arbetet börjar redan idag och omfattar ett hundratal nya jobb redan nästa år genom teknikutveckling, ökad prospektering och projektering. Den stora ökningen kommer efter år 2026 med omfattande byggen av nya järnsvampsanläggningar i Kiruna och Malmberget.
– Vi kommer att behöva bygga helt nya järnsvampsanläggningar samt bygga om några av våra befintliga pelletsverk och bygga ut infrastruktur under jord. År 2029 räknar vi med att ha första järnsvampsanläggningen i produktion i Malmberget, säger Michael Palo.

Genom att fortsätta producera och leverera i dagens produktionssystem ska omställningen möjliggöra att bära de investeringar som krävs för att konkurrenskraftigt bryta djupare i gruvorna och skapa en framtid för LKAB:s verksamhet bortom år 2060.
– Omställningen kommer kräva omfattande investeringar i storleksordningen 10 – 20 miljarder kronor om året under en period om cirka 15 till 20 år bara inom LKAB:s verksamhet, det kan vi jämföra med när vi byggde nuvarande huvudnivå i Kiruna, det var en engångsinvestering på cirka 12,5 miljarder, säger Jan Moström, vd och koncernchef.