Delårsrapport Q4

LKAB publicerar delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2023 i februari 2024.