Delårsrapport Q4

11 feb 2024 – 11 feb 2024

LKAB publicerar delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2023 den 13 februari 2024.  

Rapporten skickas som pressmeddelande och publiceras i Finansiell information på LKAB.com