Delårsrapport Q4

LKAB publicerar delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2023 den 13 februari 2024.