LKAB Wassara

Vi utvecklar, tillverkar och säljer energieffektiva borrsystem med hög prestanda i såväl yt- som underjordsborrning. Hjärtat i vårt borrsystem är den vattendrivna sänkborrhammaren men vi tillhandahåller även instrument och service för inmätning av borrhål med vår nyaste produkt Wassara explorer™.

Borrigg

Den vattendrivna borrhammaren

Wassaras vattendrivna DTH-hammare är den mest miljövänliga slagborrmetoden som finns idag. Den vattendrivna tekniken ger flera fördelar som tillexempel möjligheten att borra långa raka hål, en hög energieffektivitet och en liten påverkan på omgivningen.

I korthet

LKAB Wassara grundades 1988 och är ett helägt dotterbolag till LKAB. Vi finns i Stockholm, Gällivare och Kiruna. Försäljningen av våra produkter sker genom våra distributörer över hela världen.