Apatitkoncentrat, ett vitt pulverlikt material, rinner ner i en hand.

Cirkulärt och fossilfritt

Elektrifierade processer som drivs av förnyelsebar energi, egen produktion av insatsmedel som svavelsyra, vätgas och ammoniak, och ett råmaterial som är återvunnet. Det är vår vision för att producera kritiska råmaterial som ökar resurseffektiviteten och minskar utsläpp.

Apatitproduktion i Malmfälten

Det första steget i återvinningen av gruvavfall till kritiska råmaterial är att producera ett apatitkoncentrat.

Processen är planerad så att avfallssanden från förädlingsverken för järnmalm återvinns innan den placeras på dammarna. Därför behöver apatitverken placeras i direkt anslutning till LKAB:s befintliga järnmalmsproduktion i Malmfälten.


LKAB's cirkulära industripark

Apatitkoncentratet kommer att transporteras via järnväg till den planerade industriparken på Svartön i Luleå där det förädlas vidare. 

I LKAB:s cirkulära industripark löses upp apatiten med saltsyra vilket skapar en ren fosforprodukt och separerar jordartsmineraler. Fosfor förädlas sedan med ammoniak till mineralgödsel. Saltsyran regenereras med hjälp av svavelsyra och producerar gips

Minska koldioxidutsläpp

Den planerade processen innebär att ingen ny gruva behöver anläggas och ingen malm brytas, det minskar landanvändningen och sparar energi. Här finns uppenbara besparingar av utsläpp men dessa har ej beräknats.

Inom förädlingen av produkter används förnyelsebar energi. Norra Sverige har ett gynnsamt läge med tillgång till storskalig produktion av vatten- och vindkraft.

Egen produktion av insatsmedel är den sista pusselbiten. Här sker en stor del av besparingen gällande koldioxidutsläpp.