Tyck till om vår tidning LKAB Framtid!

Delta i vår undersökning och hjälp oss att göra tidningen ännu bättre.

Vilket är ditt allmänna intryck av vår tidning LKAB Framtid?
Tycker du att LKAB Framtid är underhållande?
(Där 1= Inte speciellt underhållande och 5=Mycket underhållande)
Tidningen LKAB Framtid delas ut fyra gånger per år. Vad tycker du om antalet nummer per år?
Ser du något nyhetsvärde i tidningen LKAB Framtid?
Är det av intresse att läsa nyheter från en ort du själv inte bor på?