Seismisk händelse i Kiruna den 21 april

21 april 2016

​En seismisk händelse med lokal magnitud 1,5 inträffade i Kiruna torsdag 21 april kl 09:00. Inga skador i gruvan har inrapporterats.

​En seismisk händelse med lokal magnitud 1,5 inträffade i Kiruna torsdag 21 april kl 09:00. Inga skador i gruvan har inrapporterats.

​Händelsen har lokaliserats till hängväggen på 957 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: 0,7 mm per sekund.

Läs mer om seismiska händelser.

Läs om varför LKAB använder en lokal magnitudskala.

Läs om seismiska händelser och säkerheten i LKAB:s gruvor.