Seismisk händelse i Kiruna 13 juli

14 juli 2018

​En seismisk händelse inträffade kl. 22:29 i Kirunagruvans hängvägg. Händelsen lokaliserades till 740 meters avvägning och uppgickt till en lokal magnitud på 1,7 enligt den lokala skalan.

Högsta vibration i samhället har uppmätts till 0,55 mm/s vid Konduktörsgatan 11 B.