Sagan om de två tornen

9 oktober 2018
Sagan om de två tornen
Rivas eller bevaras? Gruvlavarna i Tuolluvaara är ett välkänt landmärke för Kiruna kommun.

De två tornen, gruvlavarna, i Tuolluvaara är ett välkänt landmärke för Kiruna kommun. När Kirunas nya centrumkärna nu sakta växer fram i närheten av de båda gruvlavarna vill LKAB se över möjligheterna att bevara dem för framtiden.

Gruvtornen uppfördes under 1950‐talet, men har inte varit i drift sedan början av 1980‐talet. De ägs idag av LKAB. En förutsättning för att gruvlavarna ska kunna bevaras är att de uppfyller hållfasthetstekniska krav. Därför pågår just nu en tillståndsbedömning som genomförs i olika steg. LKAB:s intention är att säkerställa att tornen ska kunna bevaras som kulturmärken för Kiruna.

– Vi fortsätter arbetet med att verifiera betongkvaliteten i gruvlavarna genom provborrning och analys. Hur lavarna ska användas i framtiden är en öppen fråga. Det finns en del idéer, säger Göran Heikkilä, avdelningschef för norra driftstöd på LKAB.