DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2010

26 oktober 2010

JULI – SEPTEMBER
• Nettoomsättningen ökade med 164 % och blev 7 755 (2 936) Mkr.
• Rörelseresultatet blev 4 761 (104) Mkr.
• Resultatet efter finansiella poster blev 4 715 (222) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 3 491 (236) Mkr.
• Operativt kassaflöde uppgick till 5 447 (363) Mkr.
• Ökade leveranser med 61 % inom Mining Division.

JANUARI – SEPTEMBER
• Nettoomsättningen ökade med 194 % och blev 20 477 (6 965) Mkr.
• Rörelseresultatet blev 11 173 (-382) Mkr.
• Resultatet efter finansiella poster blev 11 113 (15) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 8 235 (14) Mkr.
• Operativt kassaflöde uppgick till 7 622 (-2 117) Mkr.
• Ökade leveranser med 25 % inom Mining Division.
• Utdelning om 500 (2 800) Mkr har utbetalts till ägaren.

Hela rapporten här

Eventuella frågor rörande denna rapport besvaras av Lars-Eric Aaro, VD, tel 070-373 81 06 eller Leif Boström, ekonomidirektör, tel 070-373 81 62 efter pressmöte som startar tisdag 26 oktober kl 16:00 i Stockholm.

Med vänlig hälsning
Lotta Fogde, kommunikationsdirektör
Tel 070-373 81 70