Delårsrapport publiceras kl 14, Årsstämma kl 15

27 april 2011

Välkommen till LKAB:s årsstämma
med efterföljande pressträff

LKAB håller årsstämma den 27 april, kl 15 på Luleå tekniska universitet, Ljusgården på Akademica.

Dagordning och förslag till beslut finns på www.lkab.com.
Lättare förtäring serveras från kl 14.00.
Stämman är öppen för allmänheten inkl media.

Under onsdagen offentliggörs också LKAB:s delårsrapport för första kvartalet 2011. Den publiceras på LKAB:s hemsida och skickas ut till redaktionerna med e-post ca kl 14.

Efter stämman, ca kl 16.00, anordnas en pressträff där LKAB:s vd, styrelseordförande samt finansmarknadsminister Peter Norman deltar.
Här finns också möjlighet att träffa LKAB:s kultur- och idrottsstipendiater 2011.

Välkomna!

Lotta Fogde,
Kommunikationsdirektör, tel 0920-381 70.

Eventuella frågor rörande delårsrapport besvaras av Lars-Eric Aaro, VD, 070-3738106 eller Leif Boström, ekonomidirektör, 070-3738162 efter årsstämman och pressträffen, ca kl 16.45.