Delårsrapport januari-mars 2011

27 april 2011

SAMMANFATTNING JANUARI – MARS 2011

• Nettoomsättningen ökade med 35 procent och blev 6 061 (4 487) Mkr.
• Rörelseresultatet blev 2 878 (1 361) Mkr.
• Resultatet före skatt blev 2 869 (1 384) Mkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till 2 235 (984) Mkr.
• Resultat per aktie blev 3 192 (1 406) kr.
• Operativt kassaflöde uppgick till 1 706 (987) Mkr.

Hela rapporten här

Eventuella frågor rörande delårsrapporten besvaras av Lars-Eric Aaro, VD, 070-3738106 eller Leif Boström, ekonomidirektör, 070-3738162 efter årsstämma och pressträff den 27 april vilka beräknas vara avslutade  ca kl 16.45.