Delårsrapport andra kvartalet 2010

13 augusti 2010

APRIL – JUNI
• Nettoomsättningen ökade med 379 % och blev 8 235 (1 721) Mkr.
• Rörelseresultatet blev 5 051 (-651) Mkr.
• Resultatet efter finansiella poster blev 5 014 (-558) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 3 760 (-473) Mkr.
• Operativt kassaflöde uppgick till 1 188 (-1 356) Mkr.
• Ökade leveranser med 70 % inom Mining Division.
• Utdelning om 500 (2 800) Mkr har utbetalts till ägaren.

JANUARI – JUNI
• Nettoomsättningen ökade med 216 % och blev 12 722 (4 029) Mkr.
• Rörelseresultatet blev 6 412 (-486) Mkr.
• Resultatet efter finansiella poster blev 6 398 (-207) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 4 744 (-222) Mkr.
• Operativt kassaflöde uppgick till 2 175 (-2 480) Mkr.
• Ökade leveranser med 89 % inom Mining Division.
• Utdelning om 500 (2 800) Mkr har utbetalts till ägaren.

Hela rapporten här

Eventuella frågor rörande rapporten besvaras av Lars-Eric Aaro, VD, 070-3738106 eller Leif Boström,ekonomidirektör, 070-3738162 på presskonferensen den 13/8 kl 13:30 eller per telefon efter kl 15.00. Presskonferensen webbsänds på http://lkabframtid.com/webtv/