Industridoktorand arbetsmiljö och säkerhet JMA

Tjänst
Ingenjör, miljö
Ort
LKAB, Kiruna/Svappavaara/Malmberget/Luleå
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag
2022-08-30

Om företaget / verksamheten

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika högkvalitativa järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vi står inför en stor strategisk omställning där vi fortsatt vill maximera produktionen i våra befintliga anläggningar och samtidigt utvecklar nästa generations LKAB.
En spännande förändringsresa som ställer stora krav på att säkerställa arbetsmiljön, inte bara på dagens utan även på morgondagens arbetsplatser.

Affärsområde Järnmalm består av hamnarna i Luleå och Narvik samt gruv- och förädlingsverksamheterna i Kiruna, Malmberget och Svappavaara.
LKAB:s vision är arbetsplatser som är hälsofrämjande och Arbetsmiljö och Säkerhet har som uppdrag att strategisk utveckla och förvalta affärsområdets arbetsmiljöarbete.
På sektionen finns specialistkompetens inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö och vi driver även forsknings- och utvecklingsprojekt inom arbetsmiljöområdet i samarbete med universitet och branschkollegor.

Om tjänsten

Nu vill vi stärka vårt team med en industridoktorand inom arbetsmiljö. Tjänsten är tidsbegränsad till fem år med 80 % forskning och utveckling samt 20 % institutionstjänstgöring.

Industridoktorandens primära uppgift kommer bestå i att ta fram en modell som kontinuerligt ska kunna utvärdera aktiviteter och utfallet av dessa på LKAB:s nya hållbarhetsmål avseende arbetsmiljöindexet Säker och sund arbetsmiljö.
Målen som vi antagit för att mäta både det reaktiva och proaktiva utfallen av arbetsmiljöarbetet med ett helhetsfokus som inkluderar fyra olika KPI:er – ohälsa, inkludering, allmänt hälsotillstånd samt olycksfall och tillbud.

Som underlag för modellutvecklingen har vi i dagsläget en rad olika informationskällor som kan ingå i modellen och ditt arbete kommer vara att strukturera och kvalitetssäkra ett urval av dessa variabler. Analyserna runt variablerna i modellen ska på ett kvalitativt och vetenskapligt sätt kunna utvärdera om de aktiviteter vi genomför ger resultat och vilka de viktigaste påverkansfaktorerna för en god arbetsmiljö är.
Vi vill kunna använda modellen för att hitta signifikanta skillnader i utfallen av målparametrarna för att sedan välja rätt i våra satsningar inom arbetsmiljöområdet. Industridoktoranden kommer befinna sig i en nationell och internationell kunskapsintensiv arbetsmiljö.
På den nationella sidan kommer du kontinuerligt få tillfälle att återkoppla till LKAB:s verksamhet för att säkra kompetensöverföring och utveckling av chefer, skyddsombud, specialister och medarbetare.
Du kommer även genomföra institutionstjänstgöring inom primärt Luleå tekniska universitet, där du kommer skrivas in som doktorand inom arbetsvetenskap.
Tjänsten avses även ges möjlighet till gästforskning utomlands t.ex. i USA eller Australien utifrån upparbetade kontakter.

Du kommer ha stöd hos sektionens mer seniora medarbetare samt tre handledare som kommer stötta dig i arbetet som industridoktorand. Huvudhandledare kommer vara Johan Larsson, adjungerad professor inom Luleå tekniska universitet och anställd på LKAB. Två externa handledare från universitet kommer komplettera handledningsgruppen.
Dessa kommer väljas i ett senare läge och utgår ifrån vad vi ser att din kompetensprofil behöver för stöd. Utifrån din kompetensprofil kommer vi även implementera en individuell studieplan och introduktion där vi kan anpassa utbildningen till det område inom vilket du behöver mest kompetenshöjning, oavsett om detta är inom arbetsmiljö, tung industri eller annat.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som är intresserad av statistik och arbetsmiljö. Du bör ha en ingenjörsutbildning på magister/master-nivå eller motsvarande.
Kompetens inom gruva och förädlingar meriterande. Tjänsten kräver att du både i tal och skrift har god kunskap i svenska och engelska. Detta då allt grundmaterial och kunskapsåterföringen till verksamheten i storutsträckning är på svenska.
Internationellt samarbete och publicering kräver även en god engelskakompetens.

Som person bör du vara självständig, drivande, ansvarstagande och nyfiken på att lära dig nya saker. Arbetets art kräver att du är strukturerad och har god social kompentens där du kan skapa och bibehålla goda relationer samt på ett tydligt sättinformera kring ditt arbete.

Vi erbjuder

LKAB satsar på arbetsmiljö och inom sektionen arbetar du tillsammans med en engagerad chef samt kunniga och stöttande kollegor där vår gemensamma arbetsmiljö är prioriterad – välkommen till teamet. Förutom ett omväxlande arbete där du ges möjlighet till fortsatt kompetensutveckling internt och externt, kan vi erbjuda del i företagets belöningssystem samt förmåner som tandvård, friskvård och andra aktiviteter inom LKAB:s föreningar för exempelvis friluftsliv eller konst.
Din arbetsplats kommer ligga i det vackra norra Sverige. Eftersom sektionen stöttar hela affärsområdet kan din stationering anpassas till Luleå, Malmberget, Svappavaara, Kiruna eller Narvik.
Vi ser olikheter som en styrka och eftersträvar därför en jämn könsfördelning och mångfald på vår arbetsplats!

Övrig information

Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast 30 augusti.
För ytterligare frågor om tjänsten, vänligen kontakta Johan Larsson, Strateg,
tel +46 70-303 84 23.
För frågor gällande anställningsvillkor och sektionens arbete kontakta Stina Eriksson, Sektionschef arbetsmiljö och hälsa, tel +46 70-342 12 30.

Fackliga kontakter,
Kiruna/Svappavaara
Akademikerföreningen https://www.sverigesingenjorer.se/hjalp-kontakt/kontakta-oss/arende-arbetsgivare/
Ledarna Norra www.ledarna.se/kontakta (centralt)
Unionen Norra Sakari Alanko ordf sakari.alanko@lkab.com

Per-Ola Eriksson, Unionen Södra: 0920- 380 76
Annika Taavoniku, SACO Södra: 0970- 795 32
Ledarna Södra www.ledarna.se/kontakta (centralt)