Anmälan till Hindersmässan 2023

Medföljande

Resebokningar görs snarast möjligt via Nex reseportal, undantaget koncenledningen.

Vill du ha hjälp med resa till och från Örebro? Kryssa i nedan: