Vad vill du se i utemiljön kring Gamla Malmstaskolan?

Nu vill vi ta nästa steg i utvecklingsarbetet kring våra egna fastigheter. Gamla Malmstaskolan görs om till kontorsutrymmen för LKAB-anställda och vi vill att området ska vara en attraktiv plats att mötas på, även för allmänheten.

Skiss av utomhusmiljö kring byggnad, med lekplats och grönytor.

Du som boende på området kan här skicka in konkreta förslag på något som skulle göra området kring Gamla Malmstaskolan mer attraktivt. Det kan vara allt från fler bänkar till grillplatser eller större lekplatser för barn.

Inskickade förslag gäller endast det fysiska området direkt kring Gamla Malmstaskolan, inte övriga platser i östra Malmberget. Vi ser gärna att förslagen tilltalar en bred målgrupp.

Tack för din medverkan!