Prosjektavdeling søker trygg og dreven prosjektleder

Location
Narvik
Contract type
Permanent
Application end date
2023-10-08

Vil du være med og drive utviklingen av fremtidens gruve- og foredlingsprosesser og produktkonsepter?

LKAB er et internasjonalt gruve og mineralkonsern som tilbyr holdbare jernmalms, mineral og spesialprodukter. Vi er i forkant av transformasjonen innen jern- og stålindustrien, med et mål om å være helt kulldioksidfrie i våre prosesser og produkter innen 2045. 

Siden 1890 har vi utviklet oss gjennom unike innovasjoner og teknikkløsninger, og drives fremover av mer enn 4 500 medarbeidere i 12 land. LKAB konsernet omsatte for ca. 47 milliarder i 2022.

Er du en person med gode lederkvaliteter som ønsker å lede, inspirere og drive et prosjekt fremover? Vi ser nå etter en prosjektleder for å komplettere vår prosjektavdeling.

Avdelingens arbeid er organisert i fire seksjoner: Malmforedling, Gruve- og driftsstøtte, Logistikk, og Omstilling Malmberget.

I tillegg til disse seksjonene har avdelingen en gruppe som håndterer Transformasjonsprosjekter i tidlige faser. Avdelingen har totalt 55 medarbeidere og en omsetning på ca. 2 milliarder kroner årlig.

Om stillingen

Stillingen er plassert i seksjonen for Logistikk i Narvik.

Her blir du en av elleve medarbeidere som er fordelt på stillingene prosjektleder, prosjektkoordinator og byggeleder.

Hos oss finnes en bred kompetanse og en positiv, varm kollegial atmosfære hvor vi hjelper hverandre med å løse problemer og finne nye utfordringer.

Våre prosjektledere jobber selvstendig i en ledende rolle og har stor frihet til å skaffe ressurser for prosjektets gjennomføring, men samtidig et stort ansvar for å levere driftssikre anlegg med godt arbeidsmiljø innenfor gitte rammer.

Du vil lede din prosjektgruppe med spesialister, konsulenter og entreprenører, samt samarbeide med både interne og eksterne parter. Her blir du ansvarlig for hele kjeden – fra planlegging, prosjektering, budsjett, avtaler, gjennomføring til overlevering i henhold til fastsatte mål.

Hos oss blir du gitt mulighetsrom til å utvikle deg både innen LKAB og i din profesjonelle rolle.

LKABs ledervisjon er inkluderende og relasjonsorientert lederskap basert på tillit. Vi jobber for å gi forutsetninger og handlingsrom slik at våre ansatte trives og lykkes i sine oppgaver.

Du skal håndtere prosjekter i størrelsesorden 100- 500 MNOK, og viktige kvaliteter i rollen som prosjektleder er din evne til å kommunisere og samarbeide.

Dine kvalifikasjoner

For denne stillingen søker vi etter deg med en ingeniørutdannelse, gjerne med teknisk-/prosjektretning. Det er ønskelig med erfaring med prosjektledelse og prosjektarbeid i store anleggsprosjekter.

Videre er du en trygg leder, du er strukturert og har gode samarbeidsevner og tar initiativ. I tillegg er du ansvarlig og bygger tillit.

Du er vant til å jobbe i et miljø med mange kontaktpunkter og interessenter hvor god kommunikasjon er alfa og omega. Det er også en fordel med kunnskap om ulike entreprenør- og innkjøpsformer, samt at du forstår de tekniske utfordringene det medfører.

Engasjement, Innovasjon og Ansvar er viktige nøkkelord for deg i ditt daglige arbeid. Hos oss i LKAB er det viktig å ha et inkluderende miljø hvor alle føler seg velkommen.

For alle stillinger innen LKAB trenger du førerkort klasse B.

Vi tilbyr

En stilling i en høyteknologisk, internasjonal mineralgruppe med storskala virksomhet på et globalt, konkurranseutsatt marked. Gode utviklingsmuligheter for de som virkelig vil, der vi byr på utfordringer og ansvar! Vi tilbyr deltagelse i selskapets belønningssystem, fordeler som studiestøtte og tannpleie, bedriftskantine, et stort spenn av treningstilbud og kulturaktiviteter. Du inkluderes i våre gode forsikringsordninger og familien gis fortrinnsrett på barnehageplass

Øvrig informasjon

Stillingen vil rapportere til Prosjektsjef i Narvik.

Søknadsfrist: 08.10.2023

Tiltredelse: snarest

Kontakt

For mer informasjon om stillingen, kontakt seksjonssjef: Daniel Keskitalo +47 95 92 38 38 eller daniel.keskitalo@lkab.com

Hvem er vi: 

I Narvik har LKAB Norge AS og LKAB Malmtrafikk AS ansvar for togtransport, drift av jernbaneterminal og havn for lossing og lasting av jernmalmprodukter. 

Virksomheten håndterer ca. 20 Mton jernmalmsprodukter fra tog til båt, samt retur av tilsatsmiddel fra båt til tog som sørger for produksjon i malmfeltet. Havnen har en årlig kapasitet på 30 millioner tonn, noe som gjør den til Norges største havn for bulkmaterialer. Omsetningen er ca. 1 milliard årlig, og antall ansatte ca. 210.  www.lkab.com

LKAB er en hjørnesteinsbedrift i Narvik

I løpet av et år bidrar LKAB i Norge med til sammen 116 millioner kroner til samfunnet gjennom skatter, avgifter og andre ringvirkninger. Tjenester fra underleverandører skaper indirekte 155 arbeidsplasser hos andre bedrifter. Lønn til ansatte utgjør 159 millioner kroner i kjøpekraft lokalt i Narvik.  Hvert år sponser LKAB lokale lag og foreninger i Narvik med 5 millioner.

We Offer

Our unique operations require employees with unique knowledge. Regardless of the position, we help and support one another – across departmental and organizational boundaries – throughout the group. It is important to us that you want to contribute to the warm and inclusive culture that is the basis for our success. We are all driven by a strong commitment and want to create value for our customers. We like challenges and welcome new ideas. We build trust by taking responsibility, and with us safety always comes first. Our values are thus Commitment, Innovation and Responsibility. In addition to becoming part of our broad organization with plenty of opportunities for learning and development in your day-to-day work, we offer all employees an attractive range of benefits.

At LKAB, we value and strive for diversity and gender balance within the departments. Apply by clicking the link at the top of the page. Attach a personal cover letter and your CV. Interviews and selections take place on an ongoing basis, so do not wait to submit your application. We’re looking forward to hearing from you!

Other Information

Be AWARE that if you are a current employee or contingent worker within LKAB you don’t fill out the application at this site, please log on to your Workday account and apply through “Find Jobs” Thanks!

Prior to recruitment, LKAB has taken a position on recruitment channels and marketing. We avoid all contact from media marketers, recruitment sites and the like.